شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
1001 کازرون سایر خانه فروش 315 2 560 میلیون تومان ----------- -----------
997 کازرون سایر خانه فروش 1503 6 1.5 میلیارد تومان ----------- -----------
996 کازرون ناصردیوان مجتمع آپارتمانی فروش 111 2 80 میلیون تومان ----------- -----------
995 کازرون شهدا خانه فروش 180 3 100 میلیون تومان ----------- -----------
994 کازرون شهدا آپارتمان فروش 105 2 130 میلیون تومان ----------- -----------
991 کازرون سایر زمین فروش 200 0 50 میلیون تومان ----------- -----------
990 کازرون انقلاب آپارتمان فروش 83 2 86 میلیون تومان ----------- -----------
988 کازرون حضرتی آپارتمان فروش 113 2 120 میلیون تومان ----------- -----------
979 کازرون انقلاب آپارتمان فروش 115 2 140 میلیون تومان ----------- -----------
972 کازرون شریعتی آپارتمان فروش 200 1 160 میلیون تومان ----------- -----------
965 کازرون حضرتی آپارتمان فروش 127 2 120 میلیون تومان ----------- -----------
964 کازرون امام خمینی آپارتمان فروش 71 2 110 میلیون تومان ----------- -----------
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه