شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
1032 کازرون حضرتی مغازه فروش 100 0 1.5 میلیارد تومان ----------- -----------
1031 کازرون سایر باغچه فروش 800 3 140 میلیون تومان ----------- -----------
1028 کازرون حضرتی آپارتمان فروش 133 2 180 میلیون تومان ----------- -----------
1027 کازرون امام خمینی آپارتمان فروش 95 2 130 میلیون تومان ----------- -----------
1026 کازرون سایر زمین فروش 200 3 125 میلیون تومان ----------- -----------
1024 کازرون سایر آپارتمان فروش 105 2 98 میلیون تومان ----------- -----------
1014 کازرون سایر آپارتمان فروش 110 2 100 میلیون تومان ----------- -----------
1009 کازرون انقلاب خانه فروش 320 4 250 میلیون تومان ----------- -----------
1007 کازرون شهدا مغازه فروش 9 1 350 میلیون تومان ----------- -----------
1005 کازرون سایر خانه رهن و اجاره 200 3 ----------- 80 میلیون تومان -----------
1001 کازرون سایر خانه فروش 315 2 560 میلیون تومان ----------- -----------
997 کازرون سایر خانه فروش 1503 6 1.5 میلیارد تومان ----------- -----------
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه