شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
1011 کازرون ابوالاسحاق آپارتمان فروش 120 2 130 میلیون تومان ----------- -----------
1009 کازرون انقلاب خانه فروش 320 4 250 میلیون تومان ----------- -----------
1007 کازرون شهدا مغازه فروش 9 1 350 میلیون تومان ----------- -----------
1005 کازرون سایر خانه رهن و اجاره 200 3 ----------- 80 میلیون تومان -----------
1001 کازرون سایر خانه فروش 315 2 560 میلیون تومان ----------- -----------
997 کازرون سایر خانه فروش 1503 6 1.5 میلیارد تومان ----------- -----------
996 کازرون ناصردیوان مجتمع آپارتمانی فروش 111 2 80 میلیون تومان ----------- -----------
995 کازرون شهدا خانه فروش 180 3 100 میلیون تومان ----------- -----------
994 کازرون شهدا آپارتمان فروش 105 2 130 میلیون تومان ----------- -----------
991 کازرون سایر زمین فروش 200 0 50 میلیون تومان ----------- -----------
990 کازرون انقلاب آپارتمان فروش 83 2 86 میلیون تومان ----------- -----------
988 کازرون حضرتی آپارتمان فروش 113 2 120 میلیون تومان ----------- -----------
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه