شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
995 کازرون شهدا خانه فروش 180 3 100 میلیون تومان ----------- -----------
994 کازرون شهدا آپارتمان فروش 105 2 130 میلیون تومان ----------- -----------
991 کازرون سایر زمین فروش 200 0 50 میلیون تومان ----------- -----------
990 کازرون انقلاب آپارتمان فروش 83 2 86 میلیون تومان ----------- -----------
988 کازرون حضرتی آپارتمان فروش 113 2 120 میلیون تومان ----------- -----------
979 کازرون انقلاب آپارتمان فروش 115 2 140 میلیون تومان ----------- -----------
972 کازرون شریعتی آپارتمان فروش 200 1 160 میلیون تومان ----------- -----------
965 کازرون حضرتی آپارتمان فروش 127 2 120 میلیون تومان ----------- -----------
964 کازرون امام خمینی آپارتمان فروش 71 2 110 میلیون تومان ----------- -----------
959 کازرون حضرتی مغازه رهن و اجاره 60 1 ----------- 20 میلیون تومان 1.5 میلیون تومان
955 کازرون حضرتی آپارتمان فروش 80 2 100 میلیون تومان ----------- -----------
954 کازرون شهدا آپارتمان فروش 75 2 75 میلیون تومان ----------- -----------
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه