شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
1015 کازرون بلوار ارتش خانه فروش 216 3 660 میلیون تومان ----------- -----------
1014 کازرون سایر آپارتمان فروش 110 2 100 میلیون تومان ----------- -----------
1005 کازرون سایر خانه رهن و اجاره 200 3 ----------- 80 میلیون تومان -----------
1001 کازرون سایر خانه فروش 315 2 560 میلیون تومان ----------- -----------
997 کازرون سایر خانه فروش 1503 6 1.5 میلیارد تومان ----------- -----------
991 کازرون سایر زمین فروش 200 0 50 میلیون تومان ----------- -----------
980 کازرون سعدی آپارتمان فروش 50 1 70 میلیون تومان ----------- -----------
976 کازرون مطهری خانه فروش 360 3 310 میلیون تومان ----------- -----------
972 کازرون شریعتی آپارتمان فروش 200 1 160 میلیون تومان ----------- -----------
944 کازرون سایر گاراژ رهن و اجاره 400 1 ----------- 2.5 میلیون تومان 220 هزار تومان
943 کازرون سایر خانه فروش 431 6 600 میلیون تومان ----------- -----------
926 کازرون سایر خانه فروش 136 3 170 میلیون تومان ----------- -----------
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه