شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
1023 کازرون نهضت آپارتمان فروش 52 1 70 میلیون تومان ----------- -----------
1022 کازرون فرهنگ شهر ویلا رهن و اجاره 144 3 ----------- 10 میلیون تومان 800 هزار تومان
1021 کازرون نهضت آپارتمان فروش 52 1 70 میلیون تومان ----------- -----------
1020 کازرون نهضت آپارتمان رهن و اجاره 52 1 ----------- 8 میلیون تومان 400 هزار تومان
1018 کازرون اراضی حاج علی آپارتمان فروش 96 2 115 میلیون تومان ----------- -----------
1017 کازرون فرهنگ شهر خانه فروش 402 4 900 میلیون تومان ----------- -----------
1016 کازرون اراضی حاج علی آپارتمان فروش 110 2 105 میلیون تومان ----------- -----------
1015 کازرون بلوار ارتش خانه فروش 216 3 660 میلیون تومان ----------- -----------
1014 کازرون سایر آپارتمان فروش 110 2 100 میلیون تومان ----------- -----------
1008 کازرون انتظام آپارتمان فروش 56 1 65 میلیون تومان ----------- -----------
1005 کازرون سایر خانه رهن و اجاره 200 3 ----------- 80 میلیون تومان -----------
1004 کازرون نهضت مجتمع آپارتمانی فروش 52 1 70 میلیون تومان ----------- -----------
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه