شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
991 کازرون سایر زمین فروش 200 0 50 میلیون تومان ----------- -----------
986 کازرون 22 بهمن آپارتمان فروش 55 1 70 میلیون تومان ----------- -----------
984 کازرون 22 بهمن آپارتمان رهن و اجاره 55 1 ----------- 18 میلیون تومان -----------
969 کازرون فرهنگ شهر زمین فروش 300 0 240 میلیون تومان ----------- -----------
967 کازرون 22 بهمن آپارتمان فروش 65 1 80 میلیون تومان ----------- -----------
964 کازرون امام خمینی آپارتمان فروش 71 2 110 میلیون تومان ----------- -----------
963 کازرون 22 بهمن کلنگی فروش 388 4 400 میلیون تومان ----------- -----------
947 فرهنگ شهر خانه فروش 359 5 600 میلیون تومان ----------- -----------
946 کازرون فرهنگ شهر خانه فروش 359 5 600 میلیون تومان ----------- -----------
944 کازرون سایر گاراژ رهن و اجاره 400 1 ----------- 2.5 میلیون تومان 220 هزار تومان
943 کازرون سایر خانه فروش 431 6 600 میلیون تومان ----------- -----------
938 کازرون فرهنگ شهر زمین فروش 300 0 35 میلیون تومان ----------- -----------
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه