شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
1008 کازرون انتظام آپارتمان فروش 56 1 65 میلیون تومان ----------- -----------
1005 کازرون سایر خانه رهن و اجاره 200 3 ----------- 80 میلیون تومان -----------
1004 کازرون نهضت مجتمع آپارتمانی فروش 52 1 70 میلیون تومان ----------- -----------
1003 کازرون فرهنگ شهر آپارتمان فروش 125 2 115 میلیون تومان ----------- -----------
1001 کازرون سایر خانه فروش 315 2 560 میلیون تومان ----------- -----------
1000 کازرون فرهنگ شهر خانه فروش 340 5 450 میلیون تومان ----------- -----------
999 کازرون نهضت آپارتمان فروش 96 1 72 میلیون تومان ----------- -----------
998 کازرون نهضت آپارتمان رهن و اجاره 53 1 ----------- 12 میلیون تومان 200 هزار تومان
997 کازرون سایر خانه فروش 1503 6 1.5 میلیارد تومان ----------- -----------
991 کازرون سایر زمین فروش 200 0 50 میلیون تومان ----------- -----------
986 کازرون 22 بهمن آپارتمان فروش 55 1 70 میلیون تومان ----------- -----------
984 کازرون 22 بهمن آپارتمان رهن و اجاره 55 1 ----------- 18 میلیون تومان -----------
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه