شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
1014 کازرون سایر آپارتمان فروش 110 2 100 میلیون تومان ----------- -----------
1005 کازرون سایر خانه رهن و اجاره 200 3 ----------- 80 میلیون تومان -----------
1001 کازرون سایر خانه فروش 315 2 560 میلیون تومان ----------- -----------
997 کازرون سایر خانه فروش 1503 6 1.5 میلیارد تومان ----------- -----------
991 کازرون سایر زمین فروش 200 0 50 میلیون تومان ----------- -----------
986 کازرون 22 بهمن آپارتمان فروش 55 1 70 میلیون تومان ----------- -----------
984 کازرون 22 بهمن آپارتمان رهن و اجاره 55 1 ----------- 18 میلیون تومان -----------
967 کازرون 22 بهمن آپارتمان فروش 65 1 80 میلیون تومان ----------- -----------
964 کازرون امام خمینی آپارتمان فروش 71 2 110 میلیون تومان ----------- -----------
963 کازرون 22 بهمن کلنگی فروش 388 4 400 میلیون تومان ----------- -----------
950 کازرون بلوار آپارتمان رهن و اجاره 80 2 ----------- 20 میلیون تومان 500 هزار تومان
944 کازرون سایر گاراژ رهن و اجاره 400 1 ----------- 2.5 میلیون تومان 220 هزار تومان
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه