شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
1014 کازرون سایر آپارتمان فروش 110 2 100 میلیون تومان ----------- -----------
1010 کازرون رجائی آپارتمان فروش 101 2 115 میلیون تومان ----------- -----------
1005 کازرون سایر خانه رهن و اجاره 200 3 ----------- 80 میلیون تومان -----------
1001 کازرون سایر خانه فروش 315 2 560 میلیون تومان ----------- -----------
997 کازرون سایر خانه فروش 1503 6 1.5 میلیارد تومان ----------- -----------
993 کازرون 45 متری باهنر آپارتمان فروش 115 2 87 میلیون تومان ----------- -----------
992 کازرون کوهنورد آپارتمان فروش 83 2 95 میلیون تومان ----------- -----------
991 کازرون سایر زمین فروش 200 0 50 میلیون تومان ----------- -----------
989 کازرون باهنر آپارتمان فروش 70 2 72 میلیون تومان ----------- -----------
985 کازرون 45 متری باهنر آپارتمان فروش 73 2 95 میلیون تومان ----------- -----------
983 کازرون براتی مجتمع آپارتمانی فروش 93 1 70 میلیون تومان ----------- -----------
982 کازرون طالقانی آپارتمان فروش 115 2 139 میلیون تومان ----------- -----------
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه