شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
993 کازرون 45 متری باهنر آپارتمان فروش 115 2 87 میلیون تومان ----------- -----------
992 کازرون کوهنورد آپارتمان فروش 83 2 95 میلیون تومان ----------- -----------
991 کازرون سایر زمین فروش 200 0 50 میلیون تومان ----------- -----------
989 کازرون باهنر آپارتمان فروش 70 2 72 میلیون تومان ----------- -----------
985 کازرون 45 متری باهنر آپارتمان فروش 73 2 95 میلیون تومان ----------- -----------
983 کازرون براتی مجتمع آپارتمانی فروش 93 1 70 میلیون تومان ----------- -----------
982 کازرون طالقانی آپارتمان فروش 115 2 139 میلیون تومان ----------- -----------
981 کازرون باهنر آپارتمان فروش 66 1 98 میلیون تومان ----------- -----------
978 کازرون 45 متری باهنر آپارتمان فروش 70 2 75 میلیون تومان ----------- -----------
974 کازرون کوهنورد آپارتمان فروش 82 2 100 میلیون تومان ----------- -----------
973 کازرون 45 متری باهنر آپارتمان رهن و اجاره 70 2 ----------- 15 میلیون تومان 250 هزار تومان
971 کازرون کوهنورد آپارتمان فروش 82 2 100 میلیون تومان ----------- -----------
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه